Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

25.06.2024

 

DRODZY RODZICE

W NASZEJ SZKOLE OBOWIĄZUJĄ STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Działając na podstawie art.22b ustawy z 13 maja 2016 r., o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Dyrektor wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich”, których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

 

Są to procedury i zasady, dzięki którym każdy nasz uczeń może czuć się bezpieczny!

 

To dokument stworzony do ochrony wszystkich dzieci przed krzywdzeniem.

 

STANDARD 1 – POLITYKA

Szkoła opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:

 • Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 • Procedury reagowania na krzywdzenie.
 • Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe.
 • Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 • Zasady bezpiecznych relacji PERSONEL – MAŁOLETNI, w tym zachowania niedozwolone.
 • Zasady bezpiecznych relacji MAŁOLETNI – MAŁOLETNI, w tym zachowania niedozwolone.
 • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu.
 • Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych.
 • Zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

 

STANDARD 2 – PERSONEL

Szkoła stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, reaguje, monitoruje i edukuje personel w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 

STANDARD 3 – PROCEDURY

Szkoła wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępniane całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi szkoły udostępnianie są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

 

STANDARD 4 – MONITORING

Szkoła co najmniej raz w roku i w razie konieczności ewaluuje zapis Standardów, konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami oraz aktualizując ich postanowienia.

 1. Celem Standardów Małoletnich jest:
 • zwrócenie uwagi personelu szkoły, rodziców i podmiotów współpracujących na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich uczniów przed krzywdzeniem,
 • określenie zakresu obowiązków przedstawicieli szkoły w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony uczniów przed krzywdzeniem;
 • wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;
 • wprowadzenie wzmożonej działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie zapewnienia

 

PERSONEL

 1. Standardem jest rekrutacja pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji.
 2. Szkoła dba, aby osoby w niej zatrudnione posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowiły dla nich zagrożenia.

Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a pracownikami szkoły jest działanie dla dobra ucznia, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.

 

DROGI RODZICU POWTARZAJ SWOJEMU DZIECKU:

 

 • Nikt nie może Cię obrażać, poniżać, wyśmiewać, szykanować!
 • Nikt nie może Cię dotykać, przytulać, głaskać bez Twojej zgody!
 • Nikt nie może Cię bić, szarpać, kopać, popychać!
 • Nikomu nie wolno rozpowszechniać Twojego wizerunku bez Twojej zgody!

 

CAŁY PERSONEL SZKOŁY OBOWIĄZUJE:

 • Utrzymywanie profesjonalnej relacji z uczniami i reagowanie względem nich w sposób adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy.
 • Nie zostawianie uczniowi nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic w postępowaniu i oczekiwań, egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie.
 • Zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z uczniami, podkreślając zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę.

 

STANDARDEM JEST TWORZENIE ATMOSFERY ŻYCIA  SZKOLNEGO, KTÓRE PROMUJE TOLERANCJĘ, POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWOJE ZACHOWANIE.

W SZKOLE OBOWIĄZUJE RÓWNE TRAKTOWANIE UCZNIÓW BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ, ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, STATUS SPOŁECZNY, KULTUROWY, RELIGIJNY I ŚWIATOPOGLĄD.

 

 • Kontakt z uczniami odbywa się wyłącznie w godzinach pracy szkoły i dotyczy celów edukacyjnych lub wychowawczych, a jeśli istnieje potrzeba spotkania z uczniami poza godzinami pracy, należy poinformować o tym dyrekcję i uzyskać zgodę rodziców małoletniego ucznia.
 • W relacji personel z małoletnimi uczniami nie dopuszczalne jest w szczególności:
 • stosowanie wobec ucznia przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby)
 • zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie uczniów,
 • krzyczenie na uczniów, wywoływanie w nich lęku,
 • ujawnienie informacji wrażliwych,
 • utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych pracownika,
 • proponowanie uczniom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z uczniami lub w ich obecności,
 • zapraszanie uczniów do swojego miejsca zamieszkania.

 

DROGI RODZICU, ZACHOWANIA PERSONELU SZKOŁY ŁAMIĄCE TE ZASADY POWINIENEŚ ZGŁOSIĆ DYREKTOROWI SZKOŁY!

 

DROGI DOROSŁY NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!! REAGUJ NA KRZYWDĘ KAŻDEGO DZIECKA!!!

 

Dziecko może doznać krzywdy ze strony:

 • rówieśników, starszych lub młodszych kolegów;
 • rodziców lub innych członków rodziny;
 • pracowników szkoły,
 • oprócz realnych sytuacji coraz częściej dochodzi do przemocy wirtualnej.

 

NALEŻY ZGŁOSIC KAŻDY RODZAJ PRZEMOCY:

 • FIZYCZNEJ
 • EMOCJONALNEJ
 • SEKSUALNEJ
 • ZANIEDBANIA
 • CYBERPRZMOCY

Krzywdzone dziecko najczęściej nie poskarŻy się na swojego oprawcę. Będzie natomiast manifestować nurtujące go trudności kłopotami wychowawczymi, agresją, samookaleczaniem się, depresją, skłonnościami do zachowań ryzykownych, lękiem, wycofaniem, bojaźliwością czy objawami somatycznymi (bóle brzucha, głowy, duszności itp.). są to sposoby wołania o  pomoc i zwrócenia na siebie uwagi.

 

 • BĄDŹ UWAŻNYM RODZICEM!
 • NAUCZ SWOJE DZIECKO KRYTYCZNEGO MYŚLENIA.
 • NAUCZ DZIECKO BEZPIECZEŃSTWA W RELACJACH Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI.
 • USTAL ZASADY KORZYSTANIA Z SIECI.
 • REAGUJ!

 

PAMIETAJ! Przestępstawami ściganymi z urzedu są:

 1. Opublikowanie w internecie w jakiejkolwiek formie filmu lub zdjęcia nagiej osoby poniżej 18 roku życia (jest to przestępstwo rozpowszechniania pornografii z udziałem dziecka).
 2. Znieważenie grupy osób na tle religijnym, etnicznym itp.
 3. Stalking w przypadku, gdy jego następstwem było targnięcie się na życie ofiary cyberprzemocy.

Osoby lub instytucje publiczne posiadające wiedzę o tego rodzaju przestępstwach mają obowiązek zawiadomić policję lub prokuraturę, która następnie zobowiązana jest wszcząć właściwe postępowanie.

 

Jak wspierać dziecko, by czuło się bezpiecznie?

Dziecko lub nastolatek będący w trudnej sytuacji bardzo potrzebuje:

 • AKCEPTACJI TEGO, ŻE MOŻE SOBIE NIE RADZIĆ.
 • WSPARCIA I POMOCY.
 • BLISKOŚCI, EMPATII I ZROZUMIENIA, ŻE JEST MU TRUDNO.
 • ZAPEWNIENIA, ŻE JESTESMY PO JEGO STRONIE.

Tu znajdziesz pomoc:

116 111

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

800 12 12  12

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 120 002

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OSÓB PRZEMOCY W RODZINIE

„NIEBIESKA LINIA”

800 120 226

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

22 628 52 22

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB O ODMIENNEJ ORIENTACJI SEKSUALNEJ

 

BARDZO PRZYDATNA JEST TEŻ STRONA INTERNETOWA „GDYNIA WSPIERA”

 

DROGIE DZIECI

CZYM SĄ STANDARDY I DLACZEGO ZOSTAŁY WPROWADZONE?

 

Przemoc i krzywdzenie są niestety bardzo częste i zdarzają się zarówno w rodzinach, szkołach, jak i innych miejscach, w których zdarza Ci się przebywać. Możesz doświadczyć tych zjawisk także w przestrzeni internetowej, np. podczas zajęć, komunikacji z innymi lub gry.

Dla nas nadrzędną wartością jest to, żeby zapewnić Ci bezpieczny rozwój, a w tym celu wprowadziliśmy Standardy Ochrony Małoletnich, które są dla nas nie tylko obowiązkiem zawartym w ustawie, ale także drogowskazem relacji i budowania przyjaznej przestrzeni dla Ciebie.

 

Poniżej będzie krótko, ale na temat!

 

Żródło:

edukacja.pl

 

Data dodania: 2024-06-25 12:48:03
Data edycji: 2024-07-04 13:27:08
Ilość wyświetleń: 82

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi

Celestyn Freinet
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej