Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Organizacja pracy szkoły od 14 marca 2022r.

Organizacja pracy szkoły od 14 marca 2022r.

                                                                                                                                                                                                                               załącznik nr 1 do zarzadzenia
                                                                                                               nr 11/21/22 z dnia 10 marca 2022r.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni w warunkach epidemii obowiązujący od 14 marca 2022 r.

Organizacja zajęć w szkole:

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Od 1 września 2020r. Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni zostanie podzielona na cztery strefy, w których będą przebywały grupy uczniów (Zuch, Hol, Syrena, Jantar)
 • Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię.
 • Po wejściu do budynku uczniowie dezynfekują/ myją ręce i kierują się do sal lekcyjnych:

oddział przedszkolny – Hol 0

1a – Zuch 6

1b – Zuch 5

2a – Zuch 4

2b – Zuch 3

3a – Jantar 6

3b – Jantar 7

3c – Jantar 3

4a – Hol 1

4b – Syrena 6

5a – Syrena 4

7a – Syrena 3

8a – Syrena 5

8b – Syrena 7

 • Po godzinie 9.00 wejście do budynku wyłacznie wejściem głównym - należy sygnalizować dzwonkiem.
 • Uczniowie pozostawiają ubrania wierzchnie w szatni (wyznaczone sektory)
 • Uczniowie przechowują obuwie w workach, które powinny być podpisane
 • Na terenie szkoły obowiązuje zmienne obuwie, co oznacza, że uczniowie wychodzący na zewnątrz w trakcie przerw, również zmieniają obuwie
 • Uczniowie przechowują swoje przybory szkolne, podręczniki, zeszyty, strój gimnastyczny w sali lekcyjnej (wyznaczone przez nauczyciela stałe miejsce)
 • Uczniowie dbają o porządek (np. układają swoje rzeczy na półkach, pozostawiają porządek po lekcjach)
 • Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych przebywają wyłącznie w salach lekcyjnych, gdzie zajmują stałe miejsce (wszystkie zajęcia dla danej klasy z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego odbywają się w jednej sali lekcyjnej)
 • Podczas zajęć w sali komputerowej, uczniowie powinni ochraniać ręce rękawiczkami (w miarę możliwości)
 • Przerwy dla klas I – III ustala wychowawca klasy
 • Posiłki będą wydawane oddzielnie dla każdej klasy (harmonogram stołówki)
 • Uczniowie korzystają z toalet w obrębie pawilonów, w których przebywają
 • Uczniowie, którzy sygnalizują złesamopoczucie będą kierowani do gabinetu lekarskiego (izolatka)
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Załatwianie spraw w sekretariacie szkoły wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl

dyrektor@sp51.edu.gdynia.pl

Tel. 586217224, po godz. 14.00 tel. kom. 725269935

 • Wszystkie sprawy związane z żywieniem proszę kierować na adres:

sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl

 • Po zajęciach wychowawcy klas odprowadzają dzieci do świetlic szkolnych, do szatni i dalej do głównego wejścia, gdzie dzieci są odbierane przez rodziców lub samodzielnie idą do domu.
 • Rodzice, którzy odbierają dzieci bezpośrednio po zajęciach proszeni są
  o punktualne przychodzenie pod budynek szkoły. Dzieci można odbierać
  w wejściu głównym szkoły.
 • Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej do godziny 15.00 w wejściu głównym do budynku. Planowany odbiór można zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 725269935.
 • Po godzinie 15.00 rodzice wchodzą po dziecko do budynku (w obrębie dyżurki), dziecko schodzi do rodzica i wspólnie kierują się do szatni.
 • Po godzinie 15.00 nie będą przyjmowane zgłoszenia odbioru dzieci przez telefon komórkowy.
 • Obowiązuje zakaz wjazdu na parking szkoły (z wyjątkiem pracowników i dostawców)
 • Uczeń z objawami chorobowymi zostanie umieszczony w izolatce, a jego rodzice niezwłocznie poinformowani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły
 • Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w placówce
 • Pracownicy szkoły i uczniowie dla zachowania bezpieczeństwa powinni zasłaniać usta i nos w przestrzeni wspólnej (korytarze, hole…)
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Biblioteka szkolna i czytelnia pozostają zamknięte. Wypożyczanie książek będzie odbywało się za pośrednictwem wychowawców klas. Zasady wypożyczania książek i dystrybucji podręczników zostaną opublikowane na stronie szkoły
 • Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia określi świadczeniodawca
 • Zasady funkcjonowania gabinetu stomatologicznego ustali ze świadczeniodawca na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy zostaną opublikowane na stronie szkoły
 • regulamin będzie na bieżąco aktualizowany

 

Regulamin wchodzi w życie 14 marca 2022r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 11/21/22

Data dodania: 2022-03-10 22:46:15
Data edycji: 2022-03-10 22:48:29
Ilość wyświetleń: 175

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi

Celestyn Freinet
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej