Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja pracy szkoły od 14 marca 2022r.

Organizacja pracy szkoły od 14 marca 2022r.

                                                                                                                                                                                                                               załącznik nr 1 do zarzadzenia
                                                                                                               nr 11/21/22 z dnia 10 marca 2022r.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni w warunkach epidemii obowiązujący od 14 marca 2022 r.

Organizacja zajęć w szkole:

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Od 1 września 2020r. Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni zostanie podzielona na cztery strefy, w których będą przebywały grupy uczniów (Zuch, Hol, Syrena, Jantar)
 • Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię.
 • Po wejściu do budynku uczniowie dezynfekują/ myją ręce i kierują się do sal lekcyjnych:

oddział przedszkolny – Hol 0

1a – Zuch 6

1b – Zuch 5

2a – Zuch 4

2b – Zuch 3

3a – Jantar 6

3b – Jantar 7

3c – Jantar 3

4a – Hol 1

4b – Syrena 6

5a – Syrena 4

7a – Syrena 3

8a – Syrena 5

8b – Syrena 7

 • Po godzinie 9.00 wejście do budynku wyłacznie wejściem głównym - należy sygnalizować dzwonkiem.
 • Uczniowie pozostawiają ubrania wierzchnie w szatni (wyznaczone sektory)
 • Uczniowie przechowują obuwie w workach, które powinny być podpisane
 • Na terenie szkoły obowiązuje zmienne obuwie, co oznacza, że uczniowie wychodzący na zewnątrz w trakcie przerw, również zmieniają obuwie
 • Uczniowie przechowują swoje przybory szkolne, podręczniki, zeszyty, strój gimnastyczny w sali lekcyjnej (wyznaczone przez nauczyciela stałe miejsce)
 • Uczniowie dbają o porządek (np. układają swoje rzeczy na półkach, pozostawiają porządek po lekcjach)
 • Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych przebywają wyłącznie w salach lekcyjnych, gdzie zajmują stałe miejsce (wszystkie zajęcia dla danej klasy z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego odbywają się w jednej sali lekcyjnej)
 • Podczas zajęć w sali komputerowej, uczniowie powinni ochraniać ręce rękawiczkami (w miarę możliwości)
 • Przerwy dla klas I – III ustala wychowawca klasy
 • Posiłki będą wydawane oddzielnie dla każdej klasy (harmonogram stołówki)
 • Uczniowie korzystają z toalet w obrębie pawilonów, w których przebywają
 • Uczniowie, którzy sygnalizują złesamopoczucie będą kierowani do gabinetu lekarskiego (izolatka)
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Załatwianie spraw w sekretariacie szkoły wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl

dyrektor@sp51.edu.gdynia.pl

Tel. 586217224, po godz. 14.00 tel. kom. 725269935

 • Wszystkie sprawy związane z żywieniem proszę kierować na adres:

sekretariat@sp51.edu.gdynia.pl

 • Po zajęciach wychowawcy klas odprowadzają dzieci do świetlic szkolnych, do szatni i dalej do głównego wejścia, gdzie dzieci są odbierane przez rodziców lub samodzielnie idą do domu.
 • Rodzice, którzy odbierają dzieci bezpośrednio po zajęciach proszeni są
  o punktualne przychodzenie pod budynek szkoły. Dzieci można odbierać
  w wejściu głównym szkoły.
 • Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej do godziny 15.00 w wejściu głównym do budynku. Planowany odbiór można zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 725269935.
 • Po godzinie 15.00 rodzice wchodzą po dziecko do budynku (w obrębie dyżurki), dziecko schodzi do rodzica i wspólnie kierują się do szatni.
 • Po godzinie 15.00 nie będą przyjmowane zgłoszenia odbioru dzieci przez telefon komórkowy.
 • Obowiązuje zakaz wjazdu na parking szkoły (z wyjątkiem pracowników i dostawców)
 • Uczeń z objawami chorobowymi zostanie umieszczony w izolatce, a jego rodzice niezwłocznie poinformowani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły
 • Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w placówce
 • Pracownicy szkoły i uczniowie dla zachowania bezpieczeństwa powinni zasłaniać usta i nos w przestrzeni wspólnej (korytarze, hole…)
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Biblioteka szkolna i czytelnia pozostają zamknięte. Wypożyczanie książek będzie odbywało się za pośrednictwem wychowawców klas. Zasady wypożyczania książek i dystrybucji podręczników zostaną opublikowane na stronie szkoły
 • Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia określi świadczeniodawca
 • Zasady funkcjonowania gabinetu stomatologicznego ustali ze świadczeniodawca na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy zostaną opublikowane na stronie szkoły
 • regulamin będzie na bieżąco aktualizowany

 

Regulamin wchodzi w życie 14 marca 2022r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 11/21/22

Data dodania: 2022-03-10 22:46:15
Data edycji: 2022-03-10 22:48:29
Ilość wyświetleń: 85

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi

Celestyn Freinet
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej