DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - 30.03.2023 - godz. 16.30-19.30 - ZAPRASZAMY!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin IX Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich ''Młode Albatrosy 2023''

REGULAMIN

IX OGÓLNOPOLSKEGO FESTIWALU FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2023″

 

1. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53.

2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.

3. Uczestnikami konkursu (autorami filmów) mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.

4. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki regulaminowe:

  • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, teledysk, eksperyment, dowolny, adaptacja/autorska interpretacja/twórcza próba odczytania wybranej lektury/tekstu literackiego),
  • czas trwania filmów fabularnych: do 10 minut; pozostałych do 5 minut,
  • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4,
  • płyty powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.

5. Wypełniony formularz karty zgłoszenia oraz dwie kopie filmu (na płytach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2023”. Termin nadsyłania filmów upływa 15 maja 2023 r.  Uwaga! Możliwe jest przesłanie filmu i karty zgłoszenia drogą elektroniczną – po wcześniejszym (telefonicznym/pocztą elektroniczną) uzgodnieniu warunków z organizatorami festiwalu.

6. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania filmów (do 15.09.2023), w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora, uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w pierwszym terminie.

7. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach festiwalu filmowego oraz umieszczenie filmu na oficjalnej stronie internetowej organizatora przeglądu.

8. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku twórca filmu powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.

9. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed 1.01.2022 r.

10. Filmy zgłoszone do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora.

11. Jury przyzna autorom (reżyserom) najlepszych filmów statuetki „Młodego Albatrosa” oraz nagrody.

12. Jury może przyznać także dodatkowe nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktorską, montaż, scenografię, kostiumy, reżyserię, zdjęcia). Jury przyzna nagrodę specjalną za film o tematyce marynistycznej.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.

14. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora festiwalu i FB w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji przez jury. Z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie.

15. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

16. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania kopii filmów w archiwum festiwalu.

 

Organizatorzy IX Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich "Młode Albatrosy 2023"

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni

 

Do pobrania:

Data dodania: 2022-09-18 11:02:27
Data edycji: 2022-09-18 21:12:43
Ilość wyświetleń: 666

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi

Celestyn Freinet
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej